Εδώ θα βρείτε Ταφ Σύνδεσμος Press για πολυστρωματικές σωλήνες

Ταφ Σύνδεσμος Press

Giacomini ΤΑΦ 16 x 2 Press πολυστρωματικής

In stock

5,99
Προσθήκη στο καλάθι
SKU: RM150Y003

Made in italy

Εξάρτημα press πολυστρωματικής σωλήνας Giacomini RM 150

Κατάλληλη για συστήματα ύδρευσης και θέρμανσης

Giacomini ΤΑΦ 20 x 2 Press πολυστρωματικής

In stock

7,34
Προσθήκη στο καλάθι
SKU: RM150Y007

Made in italy

Εξάρτημα press πολυστρωματικής σωλήνας Giacomini RM 150

Κατάλληλη για συστήματα ύδρευσης και θέρμανσης

Giacomini ΤΑΦ 26 x 3 Press πολυστρωματικής

In stock

11,16
Προσθήκη στο καλάθι
SKU: RM150Y009

Made in italy

Εξάρτημα press πολυστρωματικής σωλήνας Giacomini RM 150

Κατάλληλη για συστήματα ύδρευσης και θέρμανσης

Giacomini ΤΑΦ 32 x 3 Press πολυστρωματικής

In stock

17,43
Προσθήκη στο καλάθι
SKU: RM150Y011

Made in italy

Εξάρτημα press πολυστρωματικής σωλήνας Giacomini RM 150

Κατάλληλη για συστήματα ύδρευσης και θέρμανσης