• Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα μιας παραγγελίας εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου παραστατικού (απόδειξη/τιμολόγιο) και πάντα σε προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρειά. Επιστροφές χωρίς ειδοποίηση δεν γίνονται δεκτές.
  • Είδη που έχουν χτυπηθεί ή βρίσκονται εκτός συσκευασίας δεν είναι δυνατό να επιστραφούν.
  • Αναφορές για τυχόν ελαττωματικά είδη γίνονται μόνο γραπτώς με email ή συστημένη επιστολή εντός 5 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων και πριν τη χρήση ή την τοποθέτησή τους.
  • Σε περίπτωση επιστροφής η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης 15% της αξίας των επιστρεφόμενων ειδών πλέον μεταφορικά, εφόσον αυτά δεν είναι ελαττωματικά και δεν φέρει ευθύνη η εταιρεία μας.
  • Ο έλεγχος των εμπορευμάτων χρεώνεται από 20.00€ έως 40.00€ κατά περίπτωση.