Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα μιας παραγγελίας εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα της παραλαβής.
Τα έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη.
Το προϊόν πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο και η συσκευασία του στην αρχική της κατάσταση.